Παροχές
Περιοχή
Ακολουθήστε μας
Τοποθεσία
 • Maria
  23 October 2021 at 18:27

  I was so surprised about how rude staff was. Just disappointed from service ?

  Γενική βαθμολογία

  Εξυπηρέτηση

  Τιμή

  Ποικιλία

Add a review